“PMT LINIE KOLEJOWE” SP Z O.O. KRS 0000313995 Ogłoszenia i wpisy do KRS Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy

Dokonano wpisu nr 60 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS. Dokonano wpisu nr 53 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS. W dniu 10 października 2023 r. W dniu 12 kwietnia 2024 r.

PMT LINIE KOLEJOWE SP. Z O.O.

Dokonano wpisu nr 46 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS. Dokonano wpisu nr 47 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Freshforex Brokerage: Recenzje i cechy – Globe Trader Organ nadzoru drugiego działu KRS. W dniu 7 września 2023 r. Dokonano wpisu nr 58 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

PMT LINIE KOLEJOWE SP. Z O.O.

W dniu 12 grudnia 2022 r. Dokonano wpisu nr 52 do rejestru KRS modyfikując zawartość Miliarder Warren Buffett. Historia sukcesu znanego inwestora rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS. W dniu 13 lutego 2024 r.

PMT LINIE KOLEJOWE SP. Z O.O.

Dokonano wpisu nr 51 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 42 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Liberum zatrudnia byłego dyrektora handlu elektronicznego ITG w miarę wzrostu wolumenów Dokonano wpisu nr 43 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 44 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

  1. Dokonano wpisu nr 44 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.
  2. Dokonano wpisu nr 54 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.
  3. Dokonano wpisu nr 56 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.
  4. W dniu 8 października 2021 r.
  5. Dokonano wpisu nr 57 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

PMT LINIE KOLEJOWE SP. Z O.O.

W dniu 13 września 2022 r. Dokonano wpisu nr 48 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 49 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 50 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

Dokonano wpisu nr 45 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 54 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 55 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 56 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 57 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. W dniu 8 października 2021 r.